Hetey Katalin


1942-1947 között Szőnyi Istvánnál tanult a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. 1947-től 1956-ig a budapesti Képzőművészeti Gimnáziumban tanított. Olaszországi tanulmányútja után 1957-ben Párizsban telepedett le. 1963 és 1964 között ösztöndíjasként az USA-ban élt. Dolgozott a győri, a nagyatádi művésztelepen. A 60-as években festett. Képei egyszerű, zárt, mértani formákból épülnek fel, melyek felosztásával, mozgatásával változatos formarendszert alakít ki. Plasztikáiban a használt anyagok (bronz, vas, acél stb.) anyagszerűségének megtartása mellett, organikus és geometrikus struktúrák térbeli és síkban történő mozgását, a rész és az egész viszonyát, mozgás és energia összefüggéseit vizsgálja. Szobraiban, grafikáiban meghatározó kompozíciós elem a pozitív és a negatív formák ellentéte és az ebből adódó fény-árnyék hatás.Egyéni kiállítások :

1961   Club Aziza Othmana [Konok Tamással], Tunisz
1962   Galerie Lambert, Párizs
1963   The Potter's House Gallery, Washington
             Silvan Simone Gallery, Los Angeles
1964   Stedelijk M., Schiedam (NL)
1965   Haus der Begegnung, Hamburg
1968   Kunstzaal Zuid [Konok Tamással],
            Rotterdam    Culturell Centrum, Hugeven (NL)
1971   Stedelijk M., Schiedam
1973   Galerie Schlégl, Zürich
1976   Galerie Du Manoir, La Chaux-de-Fonds (FR)
1977   G. Numaga, Auvenier
1978   Galerie von Braunbehrens, München
1979   Musée des Beaux-Arts [Konok
             Tamással], La Chaux-de-Fonds
1981   Szépművészet Múzeum, Budapest
             [Konok Tamással]    Galerie von
             Braunbehrens [Konok Tamással],
             München
1982   Városi Könyvtár, Győr
1983   Galerie Schlégl, Zürich
1984   Galerie Perrig, Bázel
1985   Herman Ottó Múzeum [Konok
             Tamással], Miskolc
1988   Galerie Schlégl, Zürich
1990   Galerie für Gegenwartskunst,
              Bonstetten
1991   Xantus János Múzeum, Győr
1992   Vasarely Múzeum, Budapest
1995   Szombathelyi Képtár [Konok Tamással], Szombathely