Borsos Miklós, szobrász- és festőmővész

1906-ban született Nagyszebenben.

Borsos Miklós festőnek indult, majd szobrászattal kezdett foglalkozni, amely a rajzolással együtt egész életét kitöltötte. Rajzművészete önmagából fakadt, saját érzelmi, lelki, szellemi igényébõl. Festészetét a mûvésszé válás vágya motiválta. Szobrászi tevékenysége kezdetét a formákhoz való elemi vonzódása és az apja mûhelyében végzett vésnöki gyakorlatból fakadó manuális tudásának próbatétele ösztönözte.

Rajzművészetében néhány vonallal és finom tónussal festõi hatást ért el, lírai atmoszférát teremtett: a személyes élmények megörökítésén túl a pillanatban rejlõ állandóság jegyeit, létállapotokat, kozmikus összefüggéseket, végül a lét önmagában felsõbbrendû teljességét kutatta.

A mûvész 1990-ben hunyt el.