Gáspárdy Tibor festményei a Scheffer Galériában

Látjuk már a tornyokat a tavaszi párában. Később szűk sikátorok és támpilléres házfalak között visz az utunk. Templomi üvegablakok, kapualjak, ülőfülkék kísérnek. Még a lombok is a gótikusan urbánusak…

Scheffer Lívia meghívására egy időre Sopron költözött a Kosztolányi tér galériájába. Gáspárdy Tibor művészi világának ihletője szeretett szülővárosa, melynek minden részletét jól ismeri. Festményein a város együtt lélegzik a tájjal, ezzel a sajátos, már az Alpokhoz tartozó hegyvidékkel. De itthon van Ottlik, Kosztolányi és Bartók Budáján is, – erről meggyőződhetünk képeit nézve.
 

Azonban a Gáspárdy-festmények nem képeslapok. A látvány visszaadása helyett érzelmek sűrítményeit kínálják a nézőnek. Az emlékképek sorozatából mesterien komponált veduták egy sosemvolt városképet tárnak elénk, amelyben mindezek ellenére – vagy talán éppen ezért – otthonunkra ismerünk, ugyanis saját gyermekkorunk helyszíneit véljük felfedezni bennük. Egyszerűen vonzzák a szemünket ezek a képek. Belefeledkezünk a kis részletek színfoltjaiba, amelyek egyre plasztikusabban idézik fel múltunk elfeledettnek hitt rétegeit. 
 
Gáspárdy Tibor évtizedek óta járja egyre karakteresebbé váló festői útját. Célja az akvarelltechnika megújítása. Korszerűen hangszerelt művei a jelenről szólnak, bár inspirációs forrásuk a múlt kimeríthetetlen gazdagsága. „Ezek az utcák, dűlőutak, patakpartok legalább annyira belső mint külső állapotok képei, bizonyos fajta érzelmi hangoltságéi – lírainak mondanám őket, ha a „lírai" szóról nem valamiféle lágyságra, érzelmességre asszociálnánk – márpedig ezek a képek nagyon erőteljesek, nem emlékszem, hogy láttam-e már valaha ennyire erőteljes akvarelleket.” – vélekedik Gáspárdy piktúrájáról Rakovszky Zsuzsa költő.

A Nyugat-Dunántúlon, Ausztriában és Németországban gyakorta kiállító festőművész az alkotás mellett a tanítást is hivatásának tekinti. A Nyugat-magyarországi Egyetem docenseként már nemzedékek sorának adta át művészi-szakmai tudását. Ebből a tudásból kapunk mi is ízelítőt, ha megtekintjük a most kiállított akvarelleket.

Gáspárdy Tibor festőművész tárlata a Scheffer Galériában (Kosztolányi tér 4.) április 18-tól május 9-ig látható.

- Velledits -

Megjelent: Újbuda 2011. május 4.