Az Allee gyermekrajz kiállítása a Scheffer Galériában folytatódik!


Tisztelettel meghívjuka Whirpool által kiírt és az Allee bevásárlóközpontban
megnyitott
„Zöld generáció” gyermekrajz pályázat díjazottjaiból rendezett
kamaratárlat megtekintésére.

Kiállításra kerül a Scheffer Galéria különdíját elnyert alkotás is.
A gyermekrajzok 2010. május 15-től karácsonyig láthatóak
a Scheffer Galériában.

„Zöld generáció” gyermekrajz-kiállítás és a művek rendhagyó utóélete
Rajzpályázat és kiállítás

Bíró Bori riportja Kovács-Gombos Gáborral - Klubrádió-Szerepvállalás  

 

A Whirlpool Magyarország Kft. környezettudatossággal kapcsolatos témákban
Budapesten és tizenhárom vidéki nagyvárosban rajzpályázatot írt ki általános iskolásoknak.
A témaválasztás nem volt véletlen, hisz a Whirlpool termékpalettáján meghatározó a green
generation termékcsalád jelenléte, amelyet kifejezetten az energiatakarékos, környezetkímélő
működés jellemez.

A Whirlpool Magyarország Kft. központjának is otthont adó Allee Bevásárlóközpont
stílusos fainstallációin most látható legszebb 50 képet rangos szakmai zsűri választotta ki a
több mint 1500 beérkezett rajz közül. A két fődíjas alkotás pedig ezt követően a XI. kerületi
Scheffer Galériában lesz látható. A válogatás szempontrendszerét Kovács-Gombos Gábor
DLA festőművész állította fel, szavait idézve ezt a következőképpen lehet összefoglalni:
„Igyekeztünk a legőszintébb műveket kiválogatni. Kerestük azokat a képeket,
amelyek valóban a gyermek belső világát tükrözik, illetve az őt körülvevő világról alkotnak
őszinte képet – ez utóbbi nem minden esetben optimista, sok kritikus észrevételéből
csak tanulhatunk. Kerestük azokat a rajzokat, amelyek mentesek a külvilág adta vizuális
környezetszennyezéstől, de örömmel fedeztünk fel olyan alkotásokat is, ahol ugyanezek a
vizuális hulladékok megtisztított állapotban, a gyermeki világ integráns részeként, korszerű
vizuális építőkőként szolgálnak. Ez a gyermeki (szellemi) étvágy és tisztító képesség
jogosít fel minket arra, hogy veszélyeztetett környezetünket bizalommal hagyjuk a jövő
nemzedékére, tudván, hogy most még csak(!) a kép mágikus erejével, felnőttkorban pedig
már valóságos tettekkel teszik tisztábbá, élhetőbbé világunkat.”

Egy kiállítás képei

A kiállításon látható 50 kép utóélete meglehetősen rendhagyóan alakul, mert a
beszkennelt rajzokból dekorfólia készül. A Whirlpool elhatározta ugyanis, hogy a boltokban
lévő háztartási gépeik valódi kiállítási tárgyak lesznek. Fólia kerül a mosó-, mosogató- és
hűtőgépekre, amelyek így megannyi „műtárgyként” hordozzák majd a rajzpályázat legszebb
darabjait.

„Gyermekek a gyermekekért” – tovább segítenek a rajzok

Talán nem is gondolták a gyerekek, amikor nagy gonddal elkészített műveiket
alkották, hogy ezek a gyönyörű rajzok hatékonyan fognak segíteni rászoruló társaikon
is. A rajzokkal díszített huszonkét háztartási gép ugyanis a Whirlpool Magyarország Kft.
felajánlásaként a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Átmeneti Család Otthonaiba kerül az
év végén, ahol krízishelyzetbe került szülők és gyermekeik kapnak egy átmeneti hosszabb
időszakra biztonságot és esélyt arra, hogy bizonyos idő múlva ismét integrálódhassanak a
társadalomba.

A rajzpályázat nyertesei

Fődíjasok:
Fortuna Fanni, Kovács Margit ÁMK, Győr – 2. osztályos
Horváth Mátyás, Zalabéri Általános Iskola, Zalabér – 6. osztályos

Alsós nyertesek:
Szalay Boglárka, Apor Vilmos Katolikus Iskola, Győr
Kiss Laura, Stromfeld Aurél Általános Iskola, Budapest
Horváth Rebeka Lotti, Farkaslyuki Általános Iskola, Farkaslyuk

Felsős nyertesek:
Nagy Renáta, Kovács Margit ÁMK, Győr
Vancsik János, Epreskerti Általános Iskola, Debrecen
Dóró Mónika, Szabó László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Hajdúszoboszló

Különdíjasok:

Allee különdíj:
Urbán Anita, BKMÖ Kecskeméti Közoktatási Gyermekvédelmi és Szociális Intézmény,
Kecskemét
Farkas Dóra, Karácsony Sándor ÁMK, Földes

A Scheffer Galéria különdíja:
Fogarasi Florina, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény, Győr


A zsűriről

Huczka István a Whirlpool Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. Pályafutását a Shöller
Budatejnél kezdte, majd a Bosch Siemens-nél folytatta. 1997 óta dolgozik a Whirlpool
Magyarország Kft-nél. 2005-től tölti be a vállalat ügyvezető igazgatói posztját, végzi a cég
üzleti tevékenységének irányításával kapcsolatos összes feladatot és vezeti a Whirlpool
magyarországi csapatát. Büszke arra, hogy a Whirlpool márka 1992-ben történő piacra
lépése óta a nagyháztartási készülékek piacán mára az első számú márkává fejlődött
Magyarországon.

Kovács Eszter, közgazdász, ingatlanpiaci elemző, aki az ING magyarországi ingatlanfejlesztő
cégének marketing- és PR ügyekért felelős munkatársa. 2007 óta tölti be jelenlegi pozícióját,
az Allee bevásárlóközpont fejlesztése alatt, a nemzetközi ingatlanfejlesztő csapat tagjaként,
több mint két éven keresztül koordinálta a projekttel kapcsolatos marketing kommunikációs
tevékenységeket.

Kovács-Gombos Gábor DLA festőművész, egyetemi docens 2009-ben szerzett doktori
(DLA) fokozatot a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A Nyugat-magyarországi Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Karán oktat művészettörténetet és olyan vizuális-művészeti
tárgyakat, amelyek - többek között - a kisgyermek képi világának jobb megismerését
célozzák. Rendszeresen tart művészetpedagógiai és gyermekrajz-elemző előadásokat
hazánkban és külföldön. Számos alkalommal nyitott meg kiállítást. A 28 önálló kiállítással
rendelkező művész festészete immár elkezdte élni „önálló életét" - sajátosságaival az elmúlt
években országos konferenciák előadói (művészettörténészek, teológusok) is foglalkoztak.

Lehel László, evangélikus lelkész, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója. A
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkáraként 1991-ben kezdeményezője
volt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet létrehozásának, amely vezetése alatt hazánk
egyik legjelentősebb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezetévé vált.

Scheffer Lívia, a Scheffer Galéria tulajdonosa. Tizennyolc évvel ezelőtt Scheffer Lívia addigi
tudományos pályáját felcserélte régi álmával, a művészet támogatásával. Az általa
1992. november 13-án, pénteken (!) megnyitott Scheffer Galéria az első magán alapítású
 kortárs galériák egyike volt Budapesten. A galéria 1992 óta változatlan alapkoncepcióval,
megszakítás nélkül működik. Fő működési területe a kortárs magyar képzőművészet
alkotásainak felkutatása, gyűjtése, bemutatása és forgalmazása.

A „Zöld generáció” rajzpályázat kiállításának megnyitója Whirpool Magyarország Kft.,
 Allee Bevásárlóközpont Elhangzott 2010. május 10-én


Bizonyára mindannyian őrzünk magunkban emlékképet az önfeledten rajzoló
kisgyermekről. Az óvodásról, aki szinte ráfekszik a papírra, miközben a ceruzát irányítja.
Igyekezete oly nagy, hogy látjuk, egész teste részt vesz a rajzolás aktusában – még talán
a nyelvét is kidugja, azzal is követi a ceruza mozgását. Figyelme oly koncentrált, hogy a
külvilág elsüllyedni látszik számára: ő ekkor ugyanis már átlépett abba a másik térbe és
időbe, amely most születik a keze nyomán –, ahol ő a teremtő, aki kreált univerzumának
törvényeit és szereplőit életbe hívja. Ám a mű csupán addig fontos számára, amíg alkotóként
motorikusan is építheti művét. A teremtő játék, a rajzolás – tágabban értelmezve a művészet,
amely egy, az igazi mellett egzisztáló mű-világ létrehozására irányul – csak mint folyamat
izgalmas számára. A kész produktum, amely már nem építhető tovább, nem izgatja
különösebben. Annál inkább a felnőtteket: elsősorban a szülőket és a pedagógusokat.
Ezek a rajzok és festmények, amelyeket kiállításunk bemutat, már nem az előbb
vázolt indulás éveinek termékei, éppen ezért nem is viselik magukon a gyermekrajz tér-időn
kívüliségének tiszta tulajdonságait. Ugyanis a későbbi években – a kisiskoláskorban – egyre
erősödik a környezet hatása, és a látott-tanult vizuális panelek, térábrázolási konvenciók
helyet követelnek maguknak a rajzlapokon. Pár év múltán pedig már a kamaszkor számtalan
gátlása között szerepel a látványelvű ábrázolás törvényeinek, a realista rajzolásmód technikai
követelményeinek való megfelelés teljesíthetetlensége is. A rajz ellen dolgozik sok esetben a
képernyők sugározta fiktív világ is, melynek delejes fényében a képek sokkal csillogóbbnak,
a formák gömbölyűbbnek, a színek telítettebbnek tűnnek.

Mindeme nehézségek ellenére a gyermekek ma is rajzolnak, ma is festenek. Az önkifejezés
 vágya ma sem tűnt el, éppen úgy meghatározója életüknek, mint nagyapáink
idejében. Ennek képi bizonyítékai a kiállításon látható alkotások, amelyeket részben a grand
art alkotásaival megegyező kritériumok, részben speciális rajzfejlődési sajátosságok alapján
vizsgálhatunk.Szigorúan hangzik a „vizsgálhatunk”, még szigorúbban a „bírálhatunk” kifejezés,
de mentségünkre szolgál talán, ha utalunk rá: nincs más lehetőségünk, mint válogatni, amikor –
nagy örömünkre – a kiállítható művek számánál jóval több szép és képzeletgazdag pályamű
érkezett. A kiválogatott művek sokféle technikával készültek: akad közük ceruza és krétarajz,
vízfesték és tempera, de gyönyörködhetünk monotípiákban is. Külön örömünkre szolgált,
hogy sok és sokféle iskolatípusból érkeztek pályaművek: közülük más elbírálás alá estek a
művészeti és más a speciális iskolákban tanulók rajzai.
Szempontjaink között szerepelt az alkotók életkora és az is, hogy kislány vagy kisfiú
készítette a rajzot. Igyekeztünk a legőszintébb műveket kiválogatni. Kerestük azokat a
képeket, amelyek valóban a gyermek belső világát tükrözik, illetve az őt körülvevő világról
alkotnak őszinte képet – ez utóbbi nem minden esetben optimista, sok kritikus észrevételéből
csak tanulhatunk. Kerestük azokat a rajzokat, amelyek mentesek a külvilág adta vizuális
környezetszennyezéstől, de örömmel fedeztünk fel olyan alkotásokat is, ahol ugyanezek a
vizuális hulladékok megtisztított állapotban, a gyermeki világ integráns részeként, korszerű
vizuális építőkőként szolgálnak. Ez a gyermeki (szellemi) étvágy és tisztító képesség
jogosít fel minket arra, hogy veszélyeztetett környezetünket bizalommal hagyjuk a jövő
nemzedékére, tudván, hogy most még csak(!) a kép mágikus erejével, felnőttkorban pedig
már valóságos tettekkel teszik tisztábbá, élhetőbbé világunkat.
Végezetül nem marad más hátra, minthogy megköszönjük ezt a színes kiállítást
a szülőknek, a felkészítő pedagógusoknak, de legfőképpen az ifjú alkotóknak. Minden
pályázónak, kiállítónak és díjazottnak gratulálunk, és kérjük, rajzoljanak, fessenek továbbra
is. Hisszük ugyanis, hogy minden nagy tett, minden jelentős alkotás, amely a jövőt szebbé
teszi, először a képzelet, a „kép világában” fogalmazódik meg, ott ölt testet. Aki gyermekként
képet tud álmodni, az felnőttként ezt az álmot képes lesz megvalósítani.

Kovács-Gombos Gábor DLA
festőművész, egyetemi docens

RIPORT